• Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE

Jesteśmy zobowiązani dostarczyć Ci towar wolny od wad i zgodny z przedstawioną ofertą. W przypadku stwierdzenia wady lub niezgodności zamówionego towaru z umową sprzedaży, prosimy o możliwie najszybsze skontaktowanie się z nami wysyłając mail na adres: sklep@ohmybush.pl

Należy pamiętać, że rośliny to produkt, który może ulec szybkiemu zepsuciu, dlatego reklamacje dotyczące wad i uszkodzeń roślin należy złożyć najpóźniej 48 godzin od otrzymania przesyłki.

W mailu prosimy o szczegółowe przedstawienie problemu wraz ze zdjęciami potwierdzającymi istnienie wady w chwili otrzymania produktu. Ponadto prosimy również o zawarcie informacji, niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji:

  • dane kontaktowe,
  • data otrzymania zamówienia,
  • numer zamówienia,
  • nazwa produktu, którego dotyczy reklamacja,
  • oczekiwana forma rozpatrzenia reklamacji (wymiana produktu na nowy / obniżenie ceny / zwrot towaru).

Niezwłocznie po otrzymaniu kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego, przystąpimy do rozpatrywania Twojej reklamacji. Odpowiedź otrzymasz od nas nie później niż w ciągu 14 dni od otrzymania przez nas zgłoszenia.

ZWROTY - ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, masz prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówionego towaru. Wyjątek stanowią między innymi produkty ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do użycia. Dotyczy to wszystkich żywych roślin z naszej oferty.

Aby skorzystać z przysługującego prawa odstąpienia od umowy, prosimy o pisemne poinformowanie nas o tym. Możesz to zrobić korzystając z gotowego wzoru formularza (załącznik 1 do regulaminu), jednak nie jest to obowiązkowe. Każda pisemna forma odstąpienia od umowy przesłana mailowo na adres: sklep@ohmybush.pl będzie respektowana.

Przygotowując paczkę do zwrotu zadbaj proszę o staranne zabezpieczenie zwracanego towaru, aby dotarł do nas w niepogorszonym stanie. Zwrócony produkt powinien być kompletny, nieużywany, zapakowany w oryginalne opakowanie.

Po otrzymaniu przez nas przesyłki, dokonamy zwrotu środków, nie później niż 14 dni od momentu, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Warunkiem zwrotu płatności jest otrzymanie przez nas towaru w stanie niepogorszonym od tego jaki został zakupiony.

W celu ułatwienia identyfikacji zwrotu, zalecamy dołączyć do przesyłki kopię oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży.


Paczki zwrotne prosimy kierować na adres:

Oh My Bush – Weronika Przybysz
ul. Altanowa 6
60-480 Poznań

Szczegółowe informacje odnośnie reklamacji i zwrotów dostępne są w pełnej wersji naszego regulaminu.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości, prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 572 099 211.